Sommar, värme, vila, hud, katter, mys, sova, paus,