Det aktuella momentet just nu är upphöjda motiv. Ca 1½ dag denna vecka har jag ägnat åt att göra prover på detta. Läder av olika tjocklek limmas på papp med kontaktlim, och därefter limmas ett tunnt läder ovanpå - plymå eller ett nedfalsat kraftigare läder. Upphöjda motiv kan också skapas med tråd, som då limmas på pappen med vitlim. När det övre lädret ("klädseln") limmats på, arbetas kanterna noga ner och på så sätt framträder motivet. Man kan också skapa nedsänkta motiv, t.ex. genom att gröpa ur/ta bort material.
 
Uppifrån, från vänster till höger: upphöjt motiv skapat med plattläder och plymåläder, delvis med sadelmakarsöm runt om motivet. Motiv skapat med plattläder och plymåläder. Motiv skapat med plattläder och plymåläder, med nedsänkta detaljer och sadelmakarsöm runt om motivet. Motiv skapat med dubbel tigertråd och plymåläder, med sadelmakarsöm längs kanterna.
 

Upphöjt motiv skapat med två lager plattläder och plymåläder. Nedsänkt motiv gjort med gropjärn, klätt med plymåläder.
 

Upphöjt motiv skapat med plattläder, med nedsönkta detaljer och klätt med plymåläder.
 

Upphöjt motiv skapat med plattläder och tredubbel tigertråd, klätt med nedfalsat plattläder.